Kontakt

 

Tel. +48 81 53 66 720 | kom +48 667 878 632

Dane adresowe

e-mail

Rezerwacje sali:

tel.+ 48 81 53 66 722
e-mail: maciek@vanilla-hotel.pl


Cukiernia:

tel. + 48 536 67 34


Dane firmowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YARD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Pruszkowska 29/305, 02-119 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000410789,
NIP: 712-016-44-81,
REGON: 430322943,
kapitał zakładowy 620.000 zł,
reprezentowane przez Mirosława Świerza – Prezesa Zarządu

BANK SPÓŁDZIELCZY:
NR 23 1930 1725 2520 0575 2816 0002