Contact

 

+48 81 53 66 720 | mobile: +48 667 878 632

Address

e-mail

Meeting rooms reservation:

tel.+ 48 81 53 66 722
kom. 885 050 320
e-mail: sylwia@vanilla-hotel.pl


Cafe:

tel. + 48 81 532 39 15


Confectionery:

tel. + 48 536 67 34


Company`s data:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „YARD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Pruszkowska 29/305, 02-119 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000410789,
NIP: 712-016-44-81,
REGON: 430322943,
kapitał zakładowy 620.000 zł,
reprezentowane przez Mirosława Świerza – Prezesa Zarządu

BANK SPÓŁDZIELCZY:
NR 23 1930 1725 2520 0575 2816 0002